Priser for utleie 

Depositum pålydende kr. 1 000,- vil faktureres ved avtale om leie av Folkvang.

Restbeløp faktureres i forkant av utleietidspunkt.

Bestill eller spør om utleie på: folkvang.skjeberg@hotmail.com

Utleiekontrakt:
Priser er inkl. vask etter bruk!

SJEKK OM DET ER LEDIG HER