OM OSS

Vårt styre består av:

 

Ole Tommy Ødegård, leder                                  

Kirsti Molteberg, kasserer

Nina Aamodt, sekretær

Ellen Kristine Stenrød, styremedlem

Grethe Navestad, Bygdekvinnelaget

Bjørn Hauge, Bondelaget

Anna Dangstorp, Bygdeungdomslaget